Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Automaticky vytvořený koncept

Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBECNÍHO MAJETKU JSOU DOČASNĚ VNITŘNÍ KOMUNIKACE V JIŽNÍ ČÁSTI OBCE SLEPÉ !!! PROSÍME, DODRŽUJTE TOTO OPATŘENÍ.

DĚKUJEME !!!

OBEC TŘEBOSICE UPOZORŇUJE STAVEBNÍKY A MAJITELE POZEMKŮ V JIŽNÍ ČÁSTI OBCE NA POVINNOST UDRŽOVAT MÍSTNÍ CHODNÍKY A KOMUNIKACE V ČISTOTĚ A DÁLE NA POVINNOST ZABEZPEČIT OPĚTNÉ DOROVNÁNÍ TERÉNU A ZATRAVNĚNÍ ZELENÝCH PÁSŮ PODÉL CHODNÍKU A SILNICE !!! ROVNĚŽ DOCHÁZÍ K SILNÉMU ZNEČIŠTĚNÍ KOMUNIKACE VYTEKLÝM OLEJEM A K DESTRUKCI CHODNÍKŮ A OBRUBNÍKŮ NAJÍŽDĚNÍM STAVEBNÍ MECHANIZACE, NEDOVOLENÝM ZÁSAHŮM DO OBECNÍCH CHODNÍKŮ A NEDOVOLENÉMU UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍHO MATERIÁLU NA OBECNÍM POZEMKU. ŽÁDÁME O OKAMŽITOU NÁPRAVU!

Za Obec Třebosice     –    Mgr.  Jan Václavík, starosta obce

Komentáře jsou uzavřeny.