Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Přistavení kontejnerů 1. - 5. dubna 2016

Vážení spoluobčané,

první dubnový víkend (1. – 3. 4., velkoobjem. do 5. 4.) budou na návsi přistaveny tři kontejnery. První je určen jen a pouze na velkoobjemový odpad – jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. Druhý vyšší kontejner je určen pro dřevnatý odpad ze stromů a keřů. Třetí nízký kontejner je určen na měkký bioodpad – listí, trávu atd.

Kontejnery budou označeny a žádáme všechny o dodržování tohoto třídění. Velkoobjemový kontejner není určen na nebezpečný odpad – jedná se např. o barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie atd. Tento odpad můžete samostatně odvézt do sběrného dvora u Dražkovic.

Děkujeme všem za dodržení určení kontejnerů.

Mgr. J. Václavík

Komentáře jsou uzavřeny.