Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva 30. 8. 2017

Zasedání obecního zastupitelstva 30. 8. 2017

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 30. 8. 2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1.Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2.Rozpočtové opatření č. 2
3.Rozvoj obce
4.Informace starosty obce
5.Různé
6.Usnesení
7.Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík

starosta obce Třebosice

Zveřejněno: 23. 8. 2017

Bude sejmuto: 23. 8. 2017

Komentáře jsou uzavřeny.