Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 23. 5. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Rozpočtové opatření č. 3
3. Schválení výsledku hospodaření a závěrečného účtu za rok 2017
4. Pasport komunikací
5. Dotace
6. Informace starosty obce
7. Různé
8. Usnesení
9. Závěr
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice

Zveřejněno: 16. 5. 2018
Bude sejmuto: 23. 5. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.

„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde