Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 12. 9. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Informace starosty obce
3. Rozvoj obce
4. Usnesení
5. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice

Zveřejněno: 5. 9. 2018
Bude sejmuto: 12. 9. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.