Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 12. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva dne 19. 12. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 19.12. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Rozpočet na rok 2019
3. Výbory obce
4. Rozvoj obce
5. Informace starosty obce
6. Usnesení
7. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice

Zveřejněno: 12. 12. 2018
Bude sejmuto: 19. 12. 2018

Komentáře jsou uzavřeny.