Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva 20. 3. 2019

Zasedání obecního zastupitelstva 20. 3. 2019

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 20. 3. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Plán akcí, práce a úkolů na rok 2019
3. Informace starosty obce
4. Různé a diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice

Zveřejněno: 13. 3. 2019
Bude sejmuto: 20. 3. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.