Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva 26. 6. 2019

Zasedání obecního zastupitelstva 26. 6. 2019

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 26. 6. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:
1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 a Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019
3. Územní plán a územní studie pro Z2
4. Informace starosty obce
5. Různé a diskuze
6. Závěr

Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).

Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice

Komentáře jsou uzavřeny.