Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva 11. 12. 2019

Zasedání obecního zastupitelstva 11. 12. 2019 Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 11. 12. 2019 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích. Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové opatření 3. Obecní vyhlášky 4. Informace starosty obce 5. Různé a diskuse 6. Usnesení 7. Závěr Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích). Mgr. Jan Václavík starosta obce Třebosice Zveřejněno: 4. 12. 2019 Bude sejmuto: 11. 12. 2019

Komentáře jsou uzavřeny.