Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva

POZOR!!!
ZRUŠENÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
DNE 18. 3. 2020
Starosta obce Třebosice na základě vyhlášení nouzového stavu na území České republiky ruší zasedání obecního zastupitelstva na základě zák. č. 110/1998 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 18. 3. 2020 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích neuskuteční a toto zasedání bude přesunuto na jiný termín, který bude včas a řádně ohlášen.
Mgr. Jan Václavík
starosta obce Třebosice
Zveřejněno: 16. 3. 2020
Bude sejmuto: 23. 3. 2020


Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 18. 3. 2020 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.
Program:

 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
 2. Rozpočtové opatření
 3. Schválení výsledku hospodaření a závěrečného účtu obce za rok 2019
 4. Informace starosty obce
 5. Různé
 6. Usnesení
 7. Závěr
  Zasedání zastupitelstva obce je veřejné (§ 93 odst. 2 zákona o obcích).
  Mgr. Jan Václavík
  starosta obce Třebosice
  Zveřejněno: 11. 3. 2020
  Bude sejmuto: 18. 3. 2020

Komentáře jsou uzavřeny.