Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Nohejbalový turnaj

POZVÁNKA NA TŘEBOSICKÝ  POSVÍCENSKÝ NOHEJBALOVÝ TURNAJ

KDY? V SOBOTU 17.9.2011 OD 9.00 HOD.

KDE? NA HŘIŠTI U HOSTINCE V TŘEBOSICÍCH

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY – VČETNĚ ZAPLACENÍ STARTOVNÉHO VE  VÝŠI 150, KČ ZA TŘÍČLENNÉ DRUŽSTVO – JE MOŽNÉ PODAT DO

STŘEDY 14.9.2011 U PANA LADISLAVA SKŘEKA NEBO PŘI ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA OBECNÍM ÚŘADU.

POKUD BUDOU PŘIHLÁŠENA MÉNĚ NEŽ ČTYŘI MUŽSTVA TURNAJ SE NEUSKUTEČNÍ (STARTOVNÉ V TOM PŘÍPADĚ BUDE VRÁCENO).

BLIŽŠÍ INFORMACE JE MOŽNÉ ZÍSKAT NA TF.: 728485275

Komentáře jsou uzavřeny.