Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromku

Adventní setkání a rozsvícení vánočního stromku 29. 11. 2015

 

Pronájem školy škole Na rovině

Vážení spoluobčané,

jak jsme informovali na veřejném jednání obce 30. 9., a jak bylo projednáno i na jednání v červenci, kdy byla obci doručena žádost o pronájem školy školou Na rovině, je tato od 1. 10. 2015 novým nájemcem naší školy. Třebosická škola se tak vrací k svému původnímu poslání – vzdělávání a výchově dětí. . . . → Číst dále…: Pronájem školy škole Na rovině

Třebosický zpravodaj č. 2

Zde je odkaz na Třebosický zpravodaj č. 2 !

Automaticky vytvořený koncept

Třebosice se v souvislosti s unikátním nálezem plastiky kozlíka objevily 16. ledna 2015 hned ve dvou médiích. V Pardubickém deníku vyšel článek pod titulkem „Třebosice se zapsaly do dějin unikátním nálezem“ a „Nález z doby kamenné. Hlava kozlíka nemá v Evropě obdoby“ a naleznete ho i na adrese http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/nalez-z-doby-kamenne-hlava-kozlika-nema-v-evrope-obdoby-20150115.html .

Další článek vyšel v internetovém . . . → Číst dále…: Třebosice v tisku a na internetu

Veřejná vyhláška

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE – AKTUALIZACE Č. 1

a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu, oddělení

územního plánování, jako pořizovatel zásad územního rozvoje ve smyslu § 7 odst. 1, písmeno a)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním . . . → Číst dále…: Veřejná vyhláška

Nebezpečný a objemový odpad

 

Obecní úřad oznamuje občanům, že v pátek 5.10. a o víkendu bude v naší obci přistaven kontejner na nebezpečný a objemový odpad. Obecní úřad žádá občany aby uvedený odpad ukládali pouze do kontejneru.

Ukládání odpadu v Dražkovicích

Na základě smlouvy s firmou SmP odpady Pardubice mohou občané Třebosic ukládat na separačním dvoře v Dražkovicích kompostovatelný odpad (větve, zeleň), suť a objemový odpad. Množství objemového odpadu a suti je omezeno na 400 kg na číslo popisné a rok. Při předání odpadu v Dražkovicích je občan povinen se prokázat obsluze separačního dvora občanským průkazem . . . → Číst dále…: Ukládání odpadu v Dražkovicích

Nové jízdní řády

Nové jízdí řády platné od 11.12.2011

Pardubice – Sovolusky

Pardubice – Seč

Pokud vám nejdou otevřít soubory pokračujte zde: odkaz.