Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Přerušení dodávky elektrické energie 24. 8. 2017

Dne 24. 8. 2017 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v rozmezí od 7,30 hod. do 18,30 hod.

Omezení úředních hodin 26. 7. a 2. 8. 2017

VE DNECH 26. 7. A 2. 8. 2017 JSOU OMEZENY ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU POUZE OD 18 DO 18,30 HODIN.

Slavnost těla a krve Páně

Srdečné pozvání všem na nedělní slavnost do Třebosic.

Svazek obcí Za Letištěm - rozpočet 2017, hospodaření 2016

DSO_rozpočet_na_rok_2017_úř._deska (1)

Zpráva_-_DSO

ZU_DSO_za_2016_k_vyvěšení

Rozpočet 2017

Návrh rozpočtu 2017 1 (1)

Schválený rozpočet 2017 (1)

Rozpoč.opatření č.1 2017 (1)

Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!!

OD PÁTKU 31. 3. DO PONDĚLÍ 3. 4. 2017 BUDE NA NÁVSI PŘISTAVEN KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. V PROSTORU U PLYNOMĚRU BUDE SOUSTŘEDĚN NEBEZPEČNÝ ODPAD, KTERÝ BUDE V PONDĚLÍ ODVEZEN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A TŘÍDĚNÍ ODPADU.

Obecní úřad Třebosice

Zasedání obecního zastupitelstva 29. 3. 2017

Zasedání obecního zastupitelstva 29. 3. 2017 Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 29. 3. 2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program:

Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu Akce v roce 2017 Rozvoj obce . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva 29. 3. 2017

Schválený rozpočet 2017

Schválený rozpočet 2017

Rozpočtový výhled obce do roku 2019

Rozpočtový výhled obce do roku 2019

Rozpočtový výhled obce do roku 2019

Veřejná vyhláška - Záplavové území toku Bylanka v úseku ř. km 0,0 - 5,735

Veřejná vyhláška – Záplavové území toku Bylanka v úseku ř. km 0,0 – 5,735

Vyhláška – záplavové území Bylanka

Situace_list2

tech.zpráva-Bylanka

 

Vyvěšeno: 10. 3. 2017

Sejmuto: 27. 3. 2017

Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink