Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Změna úředních hodin starosty z 18. na 19. 10. 2017

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN STAROSTY OBCE V TOMTO TÝDNU. ZE STŘEDY 18. 10. NA ČTVRTEK 19. 10. OD 18 DO 19 HODIN. Děkujeme za pochopení.

Velkoobjemový kontejner a svoz nebezpečného odpadu

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!! OD PÁTKU 13. 10. DO PONDĚLÍ 16. 10. 2017 BUDE NA NÁVSI PŘISTAVEN KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROVEDEN PŘÍMÝM ODBĚREM V SOBOTU 4. LISTOPADU OD 8 DO 11 HODIN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A TŘÍDĚNÍ ODPADU. Obecní úřad Třebosice

Očkování psů 4. 11. 2017 od 10 hodin

V sobotu 4. listopadu 2017 proběhne u obecního úřadu očkování psů proti vzteklině. Očkování provede MVDr. Michalec od 10,00 hod. Cena vakcíny proti vzteklině 100 Kč, kombinace vzteklina + psinka 260 Kč.

Všechny pejsky zve Obec Třebosice

Pozvání na Noční TFA Třebosice - hasičské závody

Přijměte srdečné pozvání na Pozvání na Noční TFA Třebosice – hasičské závody – 21. 10. 2017.

Noční TFA Třebosice – hasičské závody

Oznámení konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Oznámení konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Třebosice pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Začátek prací - chodníky, silnice

Upozorňujeme občany, že v měsíci září započnou práce na výstavbě a rekonstrukci chodníků a místní komunikace. Rekonstrukce chodníku a vjezdů na návsi – od 6. 9. 2017. Výstavba chodníku na Dřenice a rekonstrukce místní komunikace od odbočky ke hřbitovu po RD pana Chyby – od 11. 9. 2017. Prosíme o trpělivost a pochopení při provádění . . . → Číst dále…: Začátek prací – chodníky, silnice

Rozpočtové opatření č. 2 - 2017

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 30. 8. 2017 schválilo Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2017.

Rozpoč.opatření č.2 2017

Zasedání obecního zastupitelstva 30. 8. 2017

Zasedání obecního zastupitelstva 30. 8. 2017

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 30. 8. 2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1.Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2.Rozpočtové opatření č. 2 3.Rozvoj obce . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva 30. 8. 2017

Přerušení dodávky elektrické energie 24. 8. 2017

Dne 24. 8. 2017 dojde k přerušení dodávky elektrické energie v rozmezí od 7,30 hod. do 18,30 hod.

Lavičky a posilovací lavice pro domácí trénink