Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 23. 5. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Rozpočtové opatření č. 3 . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr nebezpečného odpadu

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!! OD PÁTKU 20. 4. DO SOBOTY 21. 4. 2018 BUDOU NA NÁVSI PŘISTAVENY 2 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROVEDEN PŘÍMÝM ODBĚREM U OBECNÍHO ÚŘADU V SOBOTU 28. 4. OD 9 DO 11 HODIN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ŘÁDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU. Obecní úřad Třebosice

Sběr starého železa a elektrospotřebičů 21. 4. 2018

POZOR! POZOR! POZOR! SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE POŘÁDAJÍ V SOBOTU 21. dubna 2018 SBĚR STARÉHO ŽELEZA A ŠROTU. ŽELEZO PŘIPRAVTE RÁNO PŘED VÁŠ DŮM. ZÁROVEŇ BUDE PROVEDEN SBĚR DOMÁCÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE

Svazek obcí Za Letištěm - hospodaření za rok 2017

Za Letištěm ZU_DSO_za_rok_2017

Svazek Za Letištěm – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno dne 12. 4. 2018

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 4. 4. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Spádovost škol 3. GDPR . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Ukliďme Česko

Pomlázková zábava.

Poplatky za svoz odpadu a poplatek za psy na rok 2018

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (STŘEDA 18 – 19 HOD.) SE VYBÍRÁ POPLATEK ZA SVOZ POPELNIC A POPLATEK Z PSŮ NA ROK 2018. VÝŠE POPLATKŮ: SVOZ = 480,- Kč/osoba PRONÁJEM = 150,- Kč/pop. 1. PŘIHL. PES = 80,- Kč 2. A DALŠÍ PES = 120,- Kč PO PROVEDENÍ PLATBY BUDE VYDÁNA SVOZOVÁ ZNÁMKA . . . → Číst dále…: Poplatky za svoz odpadu a poplatek za psy na rok 2018

Rozpočtová opatření č. 4 / 2017 a č. 1 / 2018

Rozpoč.opatření č.4 2017

Rozpoč.opatření č. 1

Informace voličům o konání II. kola volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27. 1. 2018

Oznámení konání voleb prezidenta ČR 2018 2. kolo