Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 23. 5. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Rozpočtové opatření č. 3 . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr nebezpečného odpadu

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!! OD PÁTKU 20. 4. DO SOBOTY 21. 4. 2018 BUDOU NA NÁVSI PŘISTAVENY 2 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROVEDEN PŘÍMÝM ODBĚREM U OBECNÍHO ÚŘADU V SOBOTU 28. 4. OD 9 DO 11 HODIN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ŘÁDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU. Obecní úřad Třebosice

Sběr starého železa a elektrospotřebičů 21. 4. 2018

POZOR! POZOR! POZOR! SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE POŘÁDAJÍ V SOBOTU 21. dubna 2018 SBĚR STARÉHO ŽELEZA A ŠROTU. ŽELEZO PŘIPRAVTE RÁNO PŘED VÁŠ DŮM. ZÁROVEŇ BUDE PROVEDEN SBĚR DOMÁCÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE

Svazek obcí Za Letištěm - hospodaření za rok 2017

Za Letištěm ZU_DSO_za_rok_2017

Svazek Za Letištěm – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno dne 12. 4. 2018

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Hospodaření za rok 2017

Návrh závěrečného účtu 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno 12. 4. 2018

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Rozpočtové opatření č. 2/2018

rozpočtové opatřen č.22018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 4. 4. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Spádovost škol 3. GDPR . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Poplatky za svoz odpadu a poplatek za psy na rok 2018

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE, ŽE V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (STŘEDA 18 – 19 HOD.) SE VYBÍRÁ POPLATEK ZA SVOZ POPELNIC A POPLATEK Z PSŮ NA ROK 2018. VÝŠE POPLATKŮ: SVOZ = 480,- Kč/osoba PRONÁJEM = 150,- Kč/pop. 1. PŘIHL. PES = 80,- Kč 2. A DALŠÍ PES = 120,- Kč PO PROVEDENÍ PLATBY BUDE VYDÁNA SVOZOVÁ ZNÁMKA . . . → Číst dále…: Poplatky za svoz odpadu a poplatek za psy na rok 2018

Rozpočtová opatření č. 4 / 2017 a č. 1 / 2018

Rozpoč.opatření č.4 2017

Rozpoč.opatření č. 1

Informace voličům o konání II. kola volby prezidenta ČR ve dnech 26. a 27. 1. 2018

Oznámení konání voleb prezidenta ČR 2018 2. kolo