Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 12. 9. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Informace starosty obce . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2018

Stanovení počtu volebních okrsků pro komunální volby v obci Třebosice

Informace o počtu volebních okrsků

Komunální volby 2018 - stanovení počtu volební komise

Komunální volby 2018 – Stanovení počtu členů volební komise

Prázdninový Třebosický zpravodaj 2018

Třebosický zpravodaj 2018

Automaticky vytvořený koncept

Vážení spoluobčané, tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

583455008_0_Info1-komunal2018 583455008_4_VzorKL-obce-univerzal-2018 583455008_5_VzorKL-obce-nezavisly-2018

Stanovení počtu volených členů obecního zastupitelstva obce Třebosice pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2018

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením OZ 03/2018 stanovilo počet volených členů zastupitelstva pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2018.

Stanovený počet volených členů OZ = 5 .

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Nepřítomnost starosty dne 13. 6. 2018

Ve středu dne 13. 6. 2018 nebude z pracovních důvodů přítomen o úředních hodinách starosta obce.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 23. 5. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Rozpočtové opatření č. 3 . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr nebezpečného odpadu

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!! OD PÁTKU 20. 4. DO SOBOTY 21. 4. 2018 BUDOU NA NÁVSI PŘISTAVENY 2 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROVEDEN PŘÍMÝM ODBĚREM U OBECNÍHO ÚŘADU V SOBOTU 28. 4. OD 9 DO 11 HODIN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ŘÁDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU. Obecní úřad Třebosice

Sběr starého železa a elektrospotřebičů 21. 4. 2018

POZOR! POZOR! POZOR! SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE POŘÁDAJÍ V SOBOTU 21. dubna 2018 SBĚR STARÉHO ŽELEZA A ŠROTU. ŽELEZO PŘIPRAVTE RÁNO PŘED VÁŠ DŮM. ZÁROVEŇ BUDE PROVEDEN SBĚR DOMÁCÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain