Archiv

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Komunální volby 2018 - stanovení počtu volební komise

Komunální volby 2018 – Stanovení počtu členů volební komise

Prázdninový Třebosický zpravodaj 2018

Třebosický zpravodaj 2018

Automaticky vytvořený koncept

Vážení spoluobčané, tímto vám předkládáme základní informace k volbám do OZ 2018, které proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018.

583455008_0_Info1-komunal2018 583455008_4_VzorKL-obce-univerzal-2018 583455008_5_VzorKL-obce-nezavisly-2018

Stanovení počtu volených členů obecního zastupitelstva obce Třebosice pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2018

Obecní zastupitelstvo na svém veřejném zasedání dne 23. 5. 2018 usnesením OZ 03/2018 stanovilo počet volených členů zastupitelstva pro volby do obecních zastupitelstev v roce 2018.

Stanovený počet volených členů OZ = 5 .

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Nepřítomnost starosty dne 13. 6. 2018

Ve středu dne 13. 6. 2018 nebude z pracovních důvodů přítomen o úředních hodinách starosta obce.

Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Zasedání obecního zastupitelstva 4. 4. 2018

Starosta obce Třebosice svolává na základě zák. č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

Zasedání zastupitelstva obce Třebosice ve středu 23. 5. 2018 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Třebosicích.

Program: 1. Program zasedání, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 2. Rozpočtové opatření č. 3 . . . → Číst dále…: Zasedání obecního zastupitelstva dne 23. 5. 2018

Přistavení velkoobjemového kontejneru a sběr nebezpečného odpadu

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER!!! OD PÁTKU 20. 4. DO SOBOTY 21. 4. 2018 BUDOU NA NÁVSI PŘISTAVENY 2 KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROVEDEN PŘÍMÝM ODBĚREM U OBECNÍHO ÚŘADU V SOBOTU 28. 4. OD 9 DO 11 HODIN. ŽÁDÁME VÁS O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU A ŘÁDNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU. Obecní úřad Třebosice

Sběr starého železa a elektrospotřebičů 21. 4. 2018

POZOR! POZOR! POZOR! SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE POŘÁDAJÍ V SOBOTU 21. dubna 2018 SBĚR STARÉHO ŽELEZA A ŠROTU. ŽELEZO PŘIPRAVTE RÁNO PŘED VÁŠ DŮM. ZÁROVEŇ BUDE PROVEDEN SBĚR DOMÁCÍCH ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROSPOTŘEBIČŮ. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI!

SDH TŘEBOSICE A OBEC TŘEBOSICE

Svazek obcí Za Letištěm - hospodaření za rok 2017

Za Letištěm ZU_DSO_za_rok_2017

Svazek Za Letištěm – Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno dne 12. 4. 2018

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

Hospodaření za rok 2017

Návrh závěrečného účtu 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017

Vyvěšeno 12. 4. 2018

Mgr. Jan Václavík, starosta obce

„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain