Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

SDH Třebosice

Historie

Minulost SDH Třebosice sahá až do doby, kdy mnozí z nás ještě nebyli na světě. První známky o činnosti sboru máme z roku 1942, ale pravděpodobně fungoval už předtím. Během své činnosti dosáhl celé řady úspěchů, ale také ocenění obyvatelů plynoucí z pomoci při živelných pohromách (např. povodně r. 1997, 7.8.2010, nebo odstraňování popadaných stromů na veřejných prostorech apod.). Složení základny můžeme rozdělit na čtyři generace, z nichž poslední se zrodila roku 1996

Akce

Každoročně zajišťujeme sběr železného šrotu, provádíme prořezávání obecních stromů, údržbu okolí hasičské zbrojnice. Rovněž se podílíme na celé řadě kulturních a sportovních akcí, které se v obci konají (dětský den, mikulášská besídka, masopust, taneční zábavy, hasičské závody).

Povodeň 7.8.2010: odkaz

Stránky SDH Třebosice: odkaz